O nas

Przedszkole Niepubliczne Planeta Zdrowia to miejsce gdzie dzieci pod troskliwą opieką  wykwalifikowanej  kadry czują się bezpiecznie, rozwijają swoje talenty, nigdy się nie nudzą   i uczą się jak dbać o zdrowie  i otaczające środowisko. 

Nauczyciele Planety Zdrowia z powodzeniem szukają równowagi pomiędzy rozwojem fizycznym i intelektualnym naszych podopiecznych. Prowadzą zajęcia sportowe, taneczne i ruchowe, którym towarzyszą liczne warsztaty m.in.językowe, plastyczne, teatralne i  kulinarne. Zachęcają dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych, odkrywania nowych pasji i talentów,  jak również przezwyciężania słabości  i radzenia sobie z  niepowodzeniami. Chcemy, aby nasze przedszkolaki po zakończeniu edukacji przedszkolnej - zdrowe, sprawne fizycznie,  pełne zapału i wiary we własne siły przekroczyły próg szkoły
„bo wszystko zaczyna się od przedszkola”.

Każda placówka Planety Zdrowia objęta jest nadzorem pedagogicznym Kuratorium Oświaty. Spełniając surowe kryteria sanitarne, pożarowe oraz BHP  wpisana została do ewidencji placówek oświatowych Urzędu Miasta. Przedszkola współpracują z poradnią psychologiczno- pedagogiczną i wieloma instytucjami (teatr, biblioteka, szkoła muzyczna, centrum kultury) na terenie miasta Lubina i Legnicy.

Wszystkie przedszkola Planeta Zdrowia otwarte są przez 12 miesięcy w roku (nie zamykamy przedszkoli w okresie wakacyjnym).

Placówki szczególną dbałość przywiązują do jakości posiłków serwowanych naszym podopiecznym, które z dużą dbałością przygotowywane są przez panie kucharki unikające półproduktów i przygotowujące każde danie od podstaw.

Spółka jest beneficjentem projektu "Kopalnia talentów - 65 nowych miejsc przedszkolnych i zajęcia dodatkowe oraz podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej w przedszkolu Planeta Zdrowia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

FEPR