Kadra Legnica ul. Mała

Dyrekcja

Natalia Sypniewska - Dyrektor - nauczycielka - pedagog specjalny

Dyrektor przedszkola a także nauczyciel wychowawca. Pani Natalia jest nauczyciel kontraktowym, absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.Pani Natalia uzyskała licencjat na kierunku pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia (pedagog) a także tytuł magistra w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu na kierunku pedagogika przedszkolna. Wzbogaciła swój warsztat pedagogiczny podczas studiów podyplomowych "Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna".
Pani Natalia organizuję prace przedszkola tak aby dzieci miały zapewnione najlepsze warunki do indywidualnego rozwoju. Ponadto uczy nasze przedszkolaki jak radośnie spędzać czas w przedszkolu i poza nim, przygotowując wiele ciekawych zajęć i warsztatów.

Kadra

Aleksandra Sobaszek - nauczycielka

Pani Aleksandra jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy gdzie uzyskała licencjat na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, a także następnie tytuł magistra na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Jest nauczycielem kontraktowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych praktyk w przedszkolach oraz szkołach, jak również pracując jako wychowawczyni w przedszkolu.
Pani Aleksandra stara się ukazać przedszkolakom świat pełen szacunku i wzajemnej tolerancji. Uważa, że każde dziecko powinno być akceptowane i kochane, dlatego ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka – odkrywanie jego możliwości oraz wspólne pokonywanie słabości. Jest osobą pogodną, pełną energii, uśmiechniętą i cierpliwą, a zarazem wymagającą i wytrwałą.

Kinga Kabzińska - nauczycielka, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny

Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, ukończyła licencjat z Pedagogiki o specjalności Edukacja Elementarna i Terapia Pedagogiczna oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Jest nauczycielem kontraktowym. W ramach rozszerzania kwalifikacji z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zrealizowała studia podyplomowe o specjalności "Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej". Na bieżąco wzbogaca swój warsztat wykorzystując różne metody i techniki dydaktyczne. Pani Kinga jest osobą radosną i uśmiechniętą w kontaktach  z dziećmi jak i dorosłymi, bardzo łatwo nawiązuje relacje.

Marzena Klisowska -Zając - asystent nauczyciela

Pani Marzena posiada przygotowanie pedagogiczne uzyskane podczas studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Jest osobą niezwykle cierpliwą i uśmiechniętą, dlatego nasze przedszkolaki z ochotą koją w jej ramionach i podczas rozmów wszelkie dziecięce smutki i rozterki. Pani Marzena prowadzi w przedszkolu warsztaty z aktywnego słuchania muzyki - zabaw rytmicznych - ruchowych połączonych z melorecytacją lub śpiewem, grą na instrumentach, zajęć z elementami dramy lub pantomimy.

Daria Szapował - nauczycielka

Pani Daria uzyskała tytuł magistra w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z edukacją muzyczną i rytmiką w Wyższej Szkole Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu. Jest osobą pogodną i bardzo komunikatywną zarówno w relacjach z dziećmi jak i rodzicami. W swojej pracy wykorzystuje nowoczesne formy edukacji aby jak najbardziej zainteresować podopiecznych prowadzonymi zajęciami.

Magdalena Komarnicka - nauczycielka, terapeuta pedagogiczny

Pani Magda jest absolwentką Uniwersytetu Zielonogórskiego, ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Pani Magda jest zawsze uśmiechnięta zarówno w relacjach z dziećmi, rodzicami jak i kadrą. Łatwo nawiązuje kontakt ze swoimi podopiecznymi, ma dla nich dużo cierpliwości. Praca sprawia jej wiele satysfakcji.

Obsługa

Ewa Ziembicka - intendentka, kucharka

W przedszkolu odpowiedzialna jest za przygotowanie smacznych i zdrowych posiłków (śniadań i podwieczorków). Dodatkowo, prowadzi warsztaty kulinarne podczas których podczas których zapoznaje nasze przedszkolaki z nowymi smakami i uczy pomagać Mamom w kuchni. Jej dodatkowym atutem jest przygotowanie pedagogiczne, bowiem ukończyła Studium nauczycielskie.