O nas - "bo wszystko zaczyna się od przedszkola”.

Przedszkola Niepubliczne Planeta Zdrowia to placówki edukacyjne z powodzeniem działające na rynku oświatowym od 2010 r.
w Legnicy (ul.Mała 4)  oraz  Lubinie (ul.Krucza 43 a i  ul.Wyszyńskiego 14 d).

To miejsca gdzie dzieci pod troskliwą opieką  wykwalifikowanej  kadry:

  • czują się bezpiecznie,
  • rozwijają swoje talenty,
  • nigdy się nie nudzą
  • uczą się jak dbać o zdrowie  i otaczające środowisko. 

Nauczyciele Planety Zdrowia z powodzeniem szukają równowagi pomiędzy rozwojem fizycznym i intelektualnym naszych podopiecznych. Prowadzą zajęcia sportowe, taneczne i ruchowe, którym towarzyszą liczne warsztaty m.in.językowe, plastyczne, teatralne i  kulinarne.

Zachęcają dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych, odkrywania nowych pasji i talentów,  jak również przezwyciężania słabości  i radzenia sobie z  niepowodzeniami.

Chcemy, aby nasze przedszkolaki po zakończeniu edukacji przedszkolnej - zdrowe, sprawne fizycznie,  pełne zapału i wiary we własne siły przekroczyły próg szkoły.

Wszystkie przedszkola Planeta Zdrowia otwarte są przez 12 miesięcy w roku (nie zamykamy przedszkoli w okresie wakacyjnym).

Placówki szczególną , które z dużą dbałością przygotowywane są przez panie kucharki unikające półproduktów i przygotowujące każde danie od podstaw.

Spółka jest beneficjentem projektu "Kopalnia talentów - 65 nowych miejsc przedszkolnych i zajęcia dodatkowe oraz podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej w przedszkolu Planeta Zdrowia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

FEPR