Aktywne słuchanie muzyki - warsztaty umuzykalniające