Przedszkole otwarte jest przez 12 miesięcy w roku, w godzinach od 6:30 do 17:30.

Ramowy plan zabawy, odpoczynku i nauki naszych przedszkolaków znajduje się w załączniku ramowy plan dnia.

W ramach czesnego przedszkole oferuje wszystkie posiłki oraz zajęcia dodatkowe:

  • naukę języka angielskiego  prowadzi Panią Małgorzatę Paluchowską (dwa razy w tygodniu)
  • gimnastykę korekcyjną w towarzystwie Ireneusza Piotrowskiego (dwa razy w tygodniu)
  • zajęcia umuzykalniająco- rytmiczne przy akompaniamencie Joanny Rafy (dwa razy w tygodniu)
  • opiekę logopedy - Magdaleny Karoń
  • cykl spotkań z muzyką przygotowywany przez Lubuskie Biuro Koncertowe
  • wycieczki, koncerty i spotkania z teatrem.

W ramach zajęć przedszkolnych cyklicznie odbywają się warsztaty, prowadzone przez naszą kadrę, do których należą:

  • kuchcikowo - niejeden przedszkolak zaskoczy swoją mamę umiejętnościami kulinarnymi,
  • warsztaty badawcze – przeprowadzamy doświadczenia
  • warsztaty matematyczne z wykorzystaniem kodowania – liczenie oraz logiczne myślenie nie jest nam obce.
  • warsztaty - terapia ręki i grafomotoryka - warsztaty skierowane są do dzieci wymagających wsparcia w zakresie motoryki małej.

Przedszkole współpracuje z Poradnią psychologiczno – pedagogiczną.  Na bieżąco śledzimy wydarzenia kulturalne w naszym mieście skierowane do przedszkolaków a organizowane m.in w Bibliotece Publicznej, Młodzieżowym Centrum Kultury i Teatrze Modrzejewskiej, Ekobibliotece, Muzeum Miedzi, Otwartej Galerii Plastycznej, Szkole Muzycznej.Uczestniczymy w warsztatach przyrodniczych organizowanych przez Fundację Ekologiczną Zielona Akcja.

Galerie zdjęć