Przedszkole otwarte jest przez 12 miesięcy w roku w godzinach od 6:00 do 17:30.

Ramowy plan zabawy, odpoczynku i nauki naszych przedszkolaków znajduje się w załączniku ramowy plan dnia.

W ramach czesnego przedszkole oferuje wszystkie posiłki oraz zajęcia dodatkowe:

  • naukę języka angielskiego prowadzoną przez Annę Kabalę  (dwa razy w tygodniu)
  • zajęcia umuzykalniająco- rytmiczne przy akompaniamencie Pauliny Idasiak (dwa razy w tygodniu)
  • opiekę logopedy - Aleksandrę Zielińską
  • zajęcia sportowe  -Pan Przemysław Napora (dwa razy w tygodniu)
  • cykl spotkań z muzyką przygotowywany przez Lubuskie Biuro Koncertowe (co drugi miesiąc)

W ramach zajęć przedszkolnych cyklicznie odbywają się warsztaty, do których należą:

  • kuchcikowo- niejeden Przedszkolak zaskoczy swoją Mamę umiejętnościami kulinarnymi,
  • plastyczne - dzieci będą mogły pochwalić się znajomością nowych technik plastycznych (rysunek, malarstwo, rzeźba, fotografia),
  • origami -uczymy się precyzji i cierpliwości przy tworzeniu pięknych ozdób z papierowych kółek,
  • warsztaty matematyczne - świat liczb i figur geometrycznych nie jest nam obcy,
  • warsztaty teatralno - plastyczne - dzieci samodzielnie przygotowywać będą scenografię i stroje aby przedstawić kolegom i koleżankom małe formy teatralne.

Przedszkole współpracuje z Poradnią psychologiczno – pedagogiczna w Lubinie. Na bieżąco śledzimy wydarzenia kulturalne w naszym mieście skierowane do przedszkolaków a organizowane m.in w Centrum Kultury Muza, Miejskim Domu Kultury, w galerii Cuprum Arena, Bibliotece Publicznej oraz przez Wzgórze Zamkowe.Uczestniczymy w warsztatach przyrodniczych organizowanych przez Centrum Edukacji Przyrodniczej.

Galerie zdjęć