Przedszkole otwarte jest przez 12 miesięcy w roku w godzinach od 6:00 do 17:30.

 

W ramach czesnego przedszkole oferuje wszystkie posiłki oraz zajęcia dodatkowe:

  • naukę języka angielskiego prowadzoną przez Annę Kabalę (dwa razy w tygodniu)
  • gimnastykę ogólnorozwojową  w towarzystwie Przemysława Napory (dwa razy w tygodniu)
  • zajęcia umuzykalniająco- rytmiczne przy akompaniamencie Pauliny Idasiak (dwa razy w tygodniu)
  • opiekę logopedy - Justyny Garbery - Piaseckiej
  • cykl spotkań z muzyką przygotowywany przez Lubuskie Biuro Koncertowe (co dwa miesiące)

W ramach zajęć przedszkolnych cyklicznie odbywają się warsztaty, do których należą:

  • teatralno - plastyczne - dzieci  samodzielnie przygotowywać będą stroje i scenografię a następnie przedstawiać kolegom i koleżankom małe formy teatralne
  • warsztaty matematyczne z wykorzystaniem techniki kodowania - liczby, cyfry i figury geometryczne nie są już dla nas zagadką.
  • kuchcikowo - warsztaty kulinarne - smacznie, zdrowo, kolorowo
  • warsztaty - terapia ręki i grafomotyryka - warsztaty skierowane są do dzieci wymagających wsparcia w zakresie motoryki małej.

Przedszkole współpracuje z Poradnią psychologiczno – pedagogiczną w Lubinie. Na bieżąco śledzimy wydarzenia kulturalne w naszym mieście skierowane do przedszkolaków a organizowane m.in w Centrum Kultury Muza, Miejskim Domu Kultury, w galerii Cuprum Arena, Bibliotece Publicznej oraz przez Wzgórze Zamkowe. Uczestniczymy w warsztatach przyrodniczych organizowanych przez Centrum Edukacji Przyrodniczej.

Galerie zdjęć